Sportverzekering

Sporten jullie nu reeds op regelmatige basis of zouden jullie dit graag doen in de toekomst? En willen jullie dit vooral op een veilige manier kunnen doen? Dan is de FROS sportverzekering de ideale trainingspartner.

De FROS sportverzekering werd opgesteld op maat van alle sportbeoefenaars binnen bedrijven en sportclubs en is afgestemd op de normen die Sport Vlaanderen oplegt aan de Vlaamse sportfederaties. De FROS sportverzekering bestaat uit een hoofdpolis, comfortopties en bijkomende waarborgen.

 

Wat dekt de FROS sportverzekering?.

De polis voorziet 2 belangrijke dekkingen: burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Indien jullie zelf sportactiviteiten organiseren is de bedrijfssportclub als inrichter gewaarborgd voor eventuele fouten in het beheer en de organisatie hiervan. Deze aansprakelijkheid geldt ook voor vrijwillige helpers (leden en niet-leden). Persoonlijke aansprakelijkheid van leden is eveneens verzekerd maar enkel na tussenkomst van de eigen familiale verzekering.

Maar dit is niet alles. De aansprakelijkheid van een bedrijfssportclub voor de inrichting van andere sportactiviteiten of niet-sportactiviteiten (BBQ, quiz, mosselfeest…) is automatisch mee gewaarborgd!

Anderzijds genieten de leden van een dekking lichamelijke ongevallen tijdens de beoefening van deze activiteiten in clubverband waarbij de waarborgen overlijden, hartfalen, blijvende invaliditeit, dagvergoeding en medische kosten werden voorzien.

En dat is nog niet alles! Alle FROS-leden zijn ook verzekerd tijdens de individuele beoefening van wandelsport, joggen, fitness in een fitnesscentrum, turnen, zwemmen, rolschaatsen, recreatief fietsen (fietsen buiten clubverband met fietsen die louter trapondersteunend werken) en skaten en dit 24/7.

Extra voordelen

De FROS sportverzekering biedt ook enkele extra voordelen! Zo kan je als lid van FROS een gratis eendagsverzekering aanvragen. Organiseer je dus een sportieve activiteit die niet enkel openstaat voor personeel maar ook voor familie en vrienden? Dan is deze gratis ééndagsverzekering een ideaal extraatje om iedereen op een veilige manier te laten sporten.

Optionele verzekeringen

Naast de standaard verzekering heb je bij de FROS sportverzekering ook nog de mogelijkheid om deze aan te vullen met enkele optionele verzekeringen voor onder andere lichamelijke ongevallen en de ingebruikname van lokalen.

Tarieven

De FROS sportverzekering start vanaf 5,5 EUR per persoon voor niet-sportende leden (bv. de personen binnen het bedrijf die de sportactiviteiten organiseren maar zelf niet actief deelnemen). Tarieven zijn afhankelijk van de sport(en) die je beoefent binnen de organisatie.

Een overzicht van de tarieven per sporttak kan je hier  terugvinden.

 

Wil je graag meer info over de FROS sportverzekering? Aarzel dan zeker niet om geheel vrijblijvend contact met ons op te nemen.

ONTVANG MEER INFO OVER DE FROS SPORTVERZEKERING

Individuele sportverzekering

De FROS 24/24 verzekering is een verzekering die zowel individueel als in clubverband kan afgesloten worden.
De verzekering dekt ongevallen van de sporttakken wandelen, lopen, zwemmen, fietsen en fitness 24 uur per dag.
De verzekerde kapitalen, dekking (BA/LO) en ongevalsbegrip zijn gelijk aan die van de FROS sportverzekering.

Een FROS-lid kan bijkomend op zijn FROS-clublidmaatschap intekenen op deze verzekering tegen verminderd tarief.

Tarief?

FROS 24/24: 30,00 EUR/per persoon

Neem een FROS 24/24 verzekering

Vrijblijvend meer info?

Had je graag vrijblijvend meer info verkregen over de FROS sportverzekering? En wat deze voor jouw organisatie zou kunnen betekenen? Dan helpen onze collega’s Sally en Martine je graag verder!

Contacteer ons Ontdek meer