Over FROS

Sport is veel meer dan een middel om gezond te blijven alleen. Sport heeft ook een socialiserende functie, economische functie, genotsfunctie… . Samen sporten zorgt voor verbroedering en voor beleving. Maar bovenal: sport is emotie! Reden te meer om sport toegankelijk te maken voor iedereen en dit een leven lang.

Dat is sinds 1976 de missie van FROS Multisport Vlaanderen: ALLE sporten op maat van ALLE sportbeoefenaars.

FROS ondersteunt meer dan 700 sportclubs en 50.000 recreatieve sportievelingen in meer dan 70 verschillende sporten en is zo één van de grootste Vlaamse multisportfederaties.

Sinds 2016 heeft FROS haar missie uitgebreid met de focus op werknemers en beweging op en naast de werkvloer om zo nog meer mensen sport te kunnen laten beleven.

Hoe doen we dit?

FROS haar werking kan opgedeeld worden in twee trajecten: enerzijds ondersteunen we sportclubs en bedrijven bij de organisatie van sportactiviteiten. Anderzijds organiseren we verschillende sport-beleef-momenten voor verschillende doelgroepen, verspreid over heel Vlaanderen.

Ondersteuning voor (bedrijf)sportclubs is de corebusiness van FROS. We bieden ondersteuning op volgende vlakken:

 • Sportverzekering: een kwalitatieve en betaalbare sportverzekering op maat van ALLE sporten en ALLE sportbeoefenaars. Bovendien bieden we tal van comfort-opties aan om ook bestuurders, sportaccommodaties, ééndagsactiviteiten… te verzekeren.
  ..
 • Bedrijfs- en sportclubondersteuning op maat: dit doen we op verschillende manieren:
  .
  • Administratief en bestuurlijk: online ledenportaal voor clubs, hulp en advies met betrekking tot verzekering, vzw-wetgeving, GDPR… .
  • Organisatorisch: het organiseren/faciliteren van competities, lessenreeksen, trainingen, (recreatieve) evenementen en initiaties, sportkampen, sportstages… .
  • Promotioneel: in de kijker zetten van sportpromotionele (club)activiteiten via onze communicatiedragers.
  • Gezond en Ethisch sporten: hulp en advies aangeboden door een multidisciplinair samengestelde medische commissie, dopingpreventieverantwoordelijke, Aanspreekpunt Integriteit (API)…
  • Financieel: jaarlijks worden er budgetten voorzien ter ondersteuning van aangesloten clubs. Hiervoor werden verschillende fondsen uitgewerkt:
   • Jeugdsportfonds (JSF): om clubs een financieel duwtje in de rug te geven indien ze initiatieven opstarten of uitbouwen die hun jeugdwerking kwantitatief en/of kwalitatief verbeteren of voor clubs die hun bestaande jeugdwerking willen handhaven.
   • Trainers- en opleidingsfonds FROS (TOFF): om de opleiding van trainers en lesgevers te stimuleren.
   • Bedrijfssportfonds (BSF): deze middelen worden aangewend om Vlaamse FROS-bedrijfssportregio’s en -afdelingen een rechtstreekse toelage toe te kennen indien ze initiatieven opstarten of uitbouwen die hun werking kwantitatief en/of kwalitatief verbeteren.

 

De sport-beleef-momenten van FROS staan open voor iedereen. Onder andere de eigen FROS-sportevenementen hebben als doel mensen samen te laten proeven van verschillende sporten en dit op een toegankelijke manier.

Kom meer te weten over FROS!

Wil je graag weten welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn voor jouw club? Of welke sportverzekering het best aansluit bij jouw activiteit? We helpen je graag verder!

Ontdek FROS Contacteer FROS